Warsztaty Akademii Suzuki

Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2016/2017

Warsztaty Akademii Suzuki:  12-13 listopada 2016

Miejsce i czas

Tychy, al Niepodległości 53, 12 – 13 listopada 2016 r.

Początek:

sobota 12 listopada 2016 o godz. 9.00

Koniec:

niedziela 13 listopada 2016 ok. godz. 17.30.

Rejestracja uczestników

Aby się zarejestrować, proszę użyć jednego z trzech formularzy w kolumnie po prawej stronie. Formularze będą aktywne od 2 września 2016 roku.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, proszę o wpłacenie wyliczonej na podstawie formularza kwoty na konto podane poniżej.

—————————————————————————————–
DANE DO PRZELEWU:
imię i nazwisko ucznia (z dopiskiem) 2016 Warsztaty Akademii Suzuki
Edu – Art Michał Gawroński
Dąbrowskiego 25/19
43-100 Tychy
mBank 34 1140 2004 0000 3802 7145 5023
—————————————————————————————–

Skrzypce

 • Helen Brunner (Wielka Brytania)
 • Barbara Parham (Wielka Brytania)
 • Jan Matthiesen (Dania)
 • Claus Kanneworff (Dania)
 • Juan Carlos Navarro Gimeno (Hiszpania)
 • Barbara Plaza (Polska)

Wiolonczela

 • Anja Maja (lekcje indywidualne odbędą się w piątek 11 listopada)

 Akompaniament

 • Dariusz Micorek

Wyżywienie

Na dolnym poziomie szkoły będzie otwarty bufet. Długa przerwa między zajęciami porannymi i popołudniowymi pozwoli nam wygodnie skorzystać z różnorodnej oferty gastronomicznej w mieście. Chętnie udzielę zainteresowanym uczestnikom informacji na temat sprawdzonych lokali.

Zakwaterowanie

Przyjezdni uczestnicy mogą znaleźć w Tychach wiele miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie.

Zapraszamy!

 

Koncert Akademii Suzuki: 27-28 maja 2017

Miejsce i czas

Tychy, al Niepodległości 53, 27- 28 maja 2017 r.

Początek:

sobota 27  maja 2017  o godz. 9.00

Koniec:

niedziela 28 maja 2017 ok. godz. 17.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Suzuki.

 • Warsztaty Suzuki to spotkanie uczniów rodziców i nauczycieli poza zwyczajowym trybem cotygodniowych lekcji.
 • Warsztaty Suzuki mogą być bardzo krótkie jednodniowe, mogą też trwać 5-6 dni.
 • Warsztaty Suzuki mogą się odbywać w ciągu roku szkolnego lub w czasie wakacji, w Polsce lub za granicą. Mogą być kameralne – dla dwudziestu uczestników, lub wielkie – dla kilkuset dzieci.
 • Warsztaty Suzuki są okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami.
 • Warsztaty Suzuki dają możliwość zmotywowania ucznia do dalszej pracy, dzięki spotkaniom z wieloma nauczycielami. Każdy z nich uczy inaczej!
 • Warsztaty Suzuki dają świetną kondycję fizyczną do grania na instrumencie. Granie będzie o wiele mniej męczyło mięśnie.

Warto brać udział w warsztatach!

O metodzie Suzuki

Gry na dowolnym instrumencie można się nauczyć tak samo, jak własnego języka. Przez słuchanie i naśladowanie.

Motywacja

14123330_1243591072319113_854349709_oDziecko poznając własny jezyk ma wielokrotnie szansę usłyszenia danego słowa, zanim je po raz pierwszy wypowie – a potem wypowiada je wielokrotnie, żeby utrwalić tę umiejętność. Pierwsze udane próby są nagradzane entuzjazmem otoczenia, co sprawia, że dziecko chętnie podejmuje dalsze wysiłki. Uczące się mówić dziecko nigdy nie jest karane za nieudane próby, tylko nagradzane za udane, a nawet za sam podjęty wysiłek – to wystarcza, aby nauczyło się znakomicie.

Wzorzec

Podobnie jak w nauce mówienia, dzieci potrzebują wzorca do naśladowania. Dlatego

rodzic w metodzie Suzuki też uczy się gry na skrzypcach, dlatego dziecko codziennie słucha płyty z nagraniami skrzypcowymi. Dzięki wielokrotnemu słuchaniu dzieci znają muzykę na płycie dołączonej do nut szkoły Suzuki na pamięć zanim zaczynają ją grać. Nie muszą się uczyć jednocześnie muzyki i grania. Tym bardziej nie muszą się uczyć zapisu muzycznego – podobnie jak małe dzieci uczące się mówić nie uczą się jednocześnie czytać.

Współpraca

akademia-suzuki-salamandraNauka to nie tylko lekcje, to przede wszystkim środowisko – obecność muzyki w domu, słuchanie innych grających dzieci, ćwiczenie w domu z rodzicem, który również gra. To wszystko powoduje, że dziecko zaczyna postrzegać grę na skrzypcach jako normalną, stałą część życia. Rola rodzica jest bardzo istotna, pełni on rolę domowego nauczyciela. Wszystko w metodzie Suzuki odbywa się w trójkącie dziecko-rodzic-nauczyciel, w którym wszystkie trzy elementy są bardzo istotne. To bardzo duża różnica w 14138935_1243589508985936_658343410_ostosunku do tradycyjnej szkoły muzycznej, gdzie dziecko pracuje z nauczycielem, a w domu
rodzic zwykle w niewielkim stopniu jest w stanie mu pomóc. Granie z rodzicem, i przede wszystkim granie z innymi dziećmi, daje dzieciom poczucie wspólnoty, uczestnictwa w czymś uniwersalnym – czym istotnie jest muzyka.

Powtarzanie

Dzieci utrwalają zdobyte umiejętności przez wielokrotne powtarzanie. Powtarzanie ich nie męczy, nie nudzi. W ten sposób kolejne utwory pozostają w pamięci na zawsze, a gra na skrzypcach staje się niejako częścią dziecka, sposobem ekspresji. Dorośli zwykle z niechęcią myślą o wielokrotnych powtórzeniach, zwłaszcza prostych rzeczy, uważając je za nudne. Dla dzieci jest inaczej – powtórki są sednem nauki i sposobem działania, jaki dzieci lekcja z kulkąprzyjmują, żeby się czegoś nauczyć – gdy robią to same dla siebie. Wystarczy przywołać w pamięci obraz dziecka, które np. uczy się chodzić. Mimo wielokrotnych niepowodzeń dzieci nie zniechęcają się, nie ustają w powtarzaniu wysiłków, aż w końcu osiągną sukces. Metoda Suzuki wykorzystuje ten mechanizm w nauce gry, jeśli tylko pozwolimy dziecku uczyć się we właściwym dla niego tempie. To dorośli uczą dzieci, że powtarzanie jest nudne, dzieci same z siebie się nie nudzą i nie męczą powtarzaniem.

Talent?

14159085_1243588178986069_1326118420_nPotocznie rozumiany talent muzyczny jest w nauce metodą Suzuki nieistotny. Ważna jest wytwałość w słuchaniu, powtarzaniu i dobre wzorce do naśladowania. Dzięki temu pojawiają się warunki dla wzrostu talentu.

Osobowość

Rozwój techniki skrzypcowej jest tylko jednym z aspektów nauki – sednem jest rozwój osobowości, kształtowanie 14113932_1243591378985749_1465809705_owrażliwości na piękno i emocje, nauka koncentracji, pokonywania trudności, systematyczności i odpowiedzialności. Celem nauczania metodą Suzuki nie jest wirtuozeria, tylko szlachetny charakter dziecka. Dużo ważniejszy niż efekt końcowy jest sam proces nauki – wzbogacający, rozwijający, twórczy.