Łokcie

 

Łokcie, które są bliżej siebie pozwalają rękom bardziej „zawisnąć” W przypadku prawej ręki daje to lepszy dźwięk. W przypadku lewej ręki ułatwia palcom pracę na strunach.