O Come Little Children

Główna / Pliki dla uczniów / O Come Little Children

Po pierwsze: śpiewamy.

 

Takty 1 – 8  komentarzem

 

Takty 9 -12 z komentarzem

 

Takty 13 – 16 z komentarzem

 

Całość wolno z komentarzem

 

 

Całość wolno, z akomapaniamentem, bez komentarza.