Ćwiczenia w pierwszym zeszycie

Główna / Pliki dla uczniów / Ćwiczenia w pierwszym zeszycie

Przygotowanie nr 1  – przed „May Song”

Ćwiczenie nr 1 przed „Allegretto”

Przygotowanie nr 2 (tonalizacja z dwudźwiękami

Ćwiczenie nr 2 (po Etiudzie)

Przygotowanie nr 3  (tonalizacja w tonacji G dur)

Ćwiczenie na zmianę strun przed Menuetem trzecim.

Ćwiczenie nr 4 (niezależna akcja trzeciego palce)