Michał Gawroński – skrzypce

Główna / nauczyciele / Michał Gawroński – skrzypce
Michał Gawroński – skrzypce

Urodzony w Katowicach. Studia ukończyl w 1996 roku w Akademii Muzycznej w
Krakowie w klasie skrzypiec prof. Romana Reinera. W czasie studiów współpracował z szeregiem zespołów (Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Polska Orkiestra Kameralna, Capella Cracoviensis, Filharmonia Sudecka), biorąc udział w wielu projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W latach 1996-1998 pracował jako nauczyciel gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej w Chrzanowie. Jednocześnie rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie altówki prof. Zygmunta Jochemczyka, które ukończył w 2001 roku. Nawiązał również kilkuletnią współpracę z Filharmonią w Opolu oraz orkiestrą Sinfonia Varsovia, bardzo wartościową ze względu na możliwość intensywnego rozwoju umiejętności instrumentalnych oraz kontakt z wybitnymi artystami światowego formatu.

Moment, w którym po raz pierwszy usłyszał grającą w szkole Suzuki grupę uczniów, zdecydował o porzuceniu zawodu muzyka orkiestrowego na rzecz nauczania metodą Suzuki.  W 2006 roku uzyskał uprawnienia do nauczania metodą Suzuki oraz zdał egzamin na trzeci stopień ESA pod opieką Tove Detrekoy. W latach 2007 – 2010 był nauczycielem w Szkole Suzuki Elżbiety Węgrzyn w Tychach.  W tym czasie łączył praktykę zawodową z obowiązkami członka zarządu polskiego stowarzyszenia Suzuki (CES) oraz reprezentanta w europejskim stowarzyszeniu Suzuki (ESA). W latach 2009 – 2010 kontynuował edukację pedagogiczną pod kierunkiem Christopha Bossuat. W 2010 roku zdał egzamin ESA piątego stopnia, uzyskując tytuł dyplomowanego nauczyciela Suzuki.

Z racji doświadczenia oraz umiejętności pedagogicznych jest cenionym wykładowcą na warsztatach Suzuki.

Koncert w sali kameralnej NOSPR – 10 maja 2015

Opłaty

Młodsi uczniowie

Opłata miesięczna za dwie lekcje w tygodniu* płatna od września do czerwca wynosi 190 zł.

  • lekcja grupowa 30 – 60 minut – raz w tygodniu
  • lekcja indywidualna 30 minut – raz w tygodniu

Starsi uczniowie

Opłata miesięczna za dwie lekcje w tygodniu* płatna od września do czerwca wynosi 230 zł.

  • lekcja grupowa 30 – 60 minut – raz w tygodniu
  • lekcja indywidualna 45 minut – raz w tygodniu

Wypożyczenie skrzypiec

Uczniowie mają możliwość wypożyczenia skrzypiec w cenie 15-25 zł miesięcznie w zależności od klasy instrumentu.

Zniżki

Drugie dziecko w rodzinie, otrzymuje 60 zł zniżki opłaty za naukę.

* Lekcje odbywają się według kalendarza roku szkolnego. Opłaty są stałe bez względu na ilość lekcji w miesiącu.