Letnia Akademia Suzuki 2020

Główna / Wydarzenia / Letnia Akademia Suzuki 2020
Letnia Akademia Suzuki 2020

 

 

Letnia Akademia Suzuki 2020 odbędzie się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w terminie 24-31 lipca

Warsztaty pianistyczne

 • 3 indywidualne lekcje fortepianu (3 x 30 min)
 • 1 indywidualna lekcja klawikordu (1 x 30 min)
 • 4 grupowe lekcje z wykorzystaniem metody Orffa (4 x 45 min)
 • 1 lekcja zespołu kameralnego (1 x 30 min)
 • 5 grupowych lekcji  solfeżu z elementami rytmiki (5 x  45 min)
 • 5 grupowych lekcji fortepianu ( 5 x 45 min)
 • uczestnictwo w koncertach i zabawach
 • konferencje dla rodziców
 • dostęp do ćwiczeniówek
 • możliwość rezerwacji dodatkowych lekcji fortepianu lub klawikordu
 • możliwość organizacji graduacji zeszytu dla chętnych uczestników

Koszty uczestnictwa:

2.800 zł uczestnik z opiekunem (warsztaty, noclegi, wyżywienie)

2.000 zł uczestnik bez opiekuna (warsztaty, noclegi, wyżywienie)dla dzieci powyżej 12 r.ż.

900 zł każda osoba towarzysząca (noclegi, wyżywienie)

Zniżki dla rodzeństwa, więcej szczegółów w formularzu

Pakiet Maluszka

Równolegle do warsztatów pianistycznych odbywać  się będą zajęcia muzyczne dla najmłodszych (dzieci w wieku 0-4) tzw. Pakiet Maluszka

Pięciodniowy program obejmował  będzie w sumie ponad 9 godzin zajęć:

Gordonki (5 x 40 min)

Rytmika (5 x 30 min)

Chór Bobasów (5 x 40 min)

Koszt zajęć: 499 zł

Pedagodzy Letniej Akademii Suzuki 2020

 

Tamara Gzibovska – fortepian

Ukończyła klasę fortepianu Jazefa Vitolosa w Łotewskiej Akademii Muzycznej. Szkoenie i kwalifikacje nauczycielskie metody Suzuki uzyskała w Irlandii pracującpod kierunkiem Mary McCarthy. Jest nauczycielem Suzuki 3 stopnia. Razem z nauczycielami Suzuki skrzypiec, wiolonczeli,  uczy fortepianu w Studio Suzuki w Jełgawie, mieście oddalonym 50 km od Rygi. Od 10 lat aktywnie promuje metodę Suzuki na Łotwie.

W metodzie Suzuki zachwyca mnie podejście „Każdy  potrafi” – oznacza to dla mnie, że każde dziecko, tata, mama, nauczyciel może rozwijać swoje umiejętności by stawać się lepszym człowiekiem i wnosić do świata więcej miłości i radości.

 

Maria Erdman – klawikord
 
 
Holly Cullen-Davies – fortepian /Chór Bobasów
 
 
Anna Łuczak – fortepian

Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego oraz w klasie kameralistyki prof. Jerzego Marchwińskiego. Od 2004 roku współpracuję z dziećmi i młodzieżą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie jako nauczyciel gry na fortepianie. W 2018 roku otrzymał dyplom ukończenia kursu Music Mind Games Level 1 and 2 – uzyskując tym samym uprawnienia do prowadzenia zajęć tą metodą.

Prywatnie jestem mamą dwóch muzykujących chłopców, a także pasjonatką uczenia się i uczenia innych. Zakochana w dzieciach, w metodzie Suzuki oraz w Music Mind Games, ciągle poszukująca alternatywnych metod edukacji, które hołdują twierdzeniu, że dzieci to mali geniusze, a od nas rodziców – od naszej determinacji, konsekwencji, szacunku wobec nich, a przede wszystkim MIŁOŚCI zależy, jakimi będą ludźmi i jak rozwiną się ich zdolności…

 
 
 
 
Marta Osowska – Utrysko – fortepian
 

Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz wydział kompozycji i teorii muzyki. Aktywna pianistka i kameralistka. Autorka licznych publikacji naukowych. Jest twórcą i reżyserem musicali oraz słuchowisk muzycznych. Komponuje muzykę dla dzieci. Z pasją angażuje się w życie kulturalny swojego regionu inicjując liczne wydarzenia i projekty kulturalne. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury Elbląga i regionu. Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego Eroica.

Prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Malborku. Jest nauczycielem metody S. Suzuki IV stopnia.

 
 
 
Magdalena Wolska – rytmika, Orff, Gordonki
 
 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Dyplom magistra sztuki muzycznej otrzymała studiując na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii wrocławskiej uczelni.

Obecnie doktorantka studiów III stopnia Nauk o Kulturze w Instytucie Muzykologii (UWr.), prowadzi konwersatorium z zakresu Dydaktyki, zajęcia praktyczne z metodyki nauczania, a także przedmioty: Dźwięk w Działaniach Edukacyjnych oraz Dźwięk w Przestrzeni Terapeutycznej w ramach Studiów Podyplomowych: Dźwięk i Audiosfera przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.