Akademia Suzuki

Główna / Strona

Formularz – fortepian

Każdy uczestnik lub młodsze rodzeństwo śpiące w łóżku z rodzicem nie ponosi kosztu noclegu. Płacąc za nocleg opłacamy ilość łóżek z których korzysta cała rodzina. Każdy uczestnik powyżej 8 roku życia jest zobowiązany opłacić swój nocleg. W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z biurem : fudala.suzuki@gmail.com

Rodzeństwo i rodzice mogą uczestniczyć bezpłatnie w lekcjach grupowych (tańce, rytmika, konferencje dla rodziców). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych lekcji indywidualnych podczas akademii. Do 5.06.2017 wszyscy uczestnicy i ich pedagodzy otrzymają drogą mailową utwory do rozczytania na cztery ręce, które będziemy przygotowywać na koncert kameralny podczas akademii.

Rodziny będą kwaterowane razem w pokoju. W czasie warsztatów każdy niepełnoletni uczestnik znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej. Istnieje możliwość zabrania zwierzęcia za dopłatą. Na terenie Zamku w Międzylesiu znajduje się bezpłatny parking i dostęp do internetu.

Nauczyciele – obserwatorzy proszeni są o bezpośredni kontakt z organizatorem:  fudala.suzuki@gmail.com. Koszt obserwacji całego kursu wynosi 100 zł, plus koszty pobytu.

Formularz przewiduje zgłoszenie jednego uczestnika z rodziny. Kolejnego uczestnika zgłoś jako osobę towarzyszącą i zaznacz to w polu uwagi podając adekwatne dane.
Formularz zgłoszeniowy - Letnia Akademia Suzuki
* Gwiazdka oznacza, że pole musi być wypełnione
RODZIC / OPIEKUN


UCZESTNIKOPŁATY - UCZESTNIKOPŁATY - RODZIC/OPIEKUNOPŁATY - INNE OSOBY


OPŁATY PODSUMOWANIE

Proszę zsumować wszystkie zaznaczone pozycje w sekcji opłaty i wpisać wynik w polu poniżej:
Dane do przelewu:
Małgorzata Fudala ART-MUSIC
ul. Dworcowa3, 55-080 Smolec
81 1050 1575 1000 0092 0641 9898
ING Bank Śląski
W tytule przelewu proszę wpisać:
OPŁATA ZALICZKA LAS 2017 Imię i nazwisko uczestnika
1.
W ramach LAS uczestnik ma zapewnione zajęcia grupowe fortepianu (8 lekcji x 45 min), lekcje indywidualne (4 x 20 min.), lekcję w duecie/trio (1 x 20 min.), zajęcia taneczne (5 x 45 min.), rytmikę/teorię ( 4 x 45 min.), dostęp do ćwiczeniówki, uczestnictwo w koncertach.
2.
Cena uczestnictwa w kursie wynosi 1.250 zł. Koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika i jego rodziny naliczany osobno w formularzu zgłoszeniowym. Przy zgłoszeniu i wpłacie całej sumy do 15.03.2017r . Uczestnik otrzymuje 200 zł zniżki.
3.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zaksięgowanie wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 1000 zł od uczestnika LAS.
4.
Ostateczny termin nadsyłania zaliczek i formularzy zgłoszeniowych upływa 30 maja 2017 r.
5.
Pozostałą część opłaty należy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do LAS do dnia 30 czerwca 2017. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata oraz brakiem możliwości zwrotu zaliczki.
6.
Liczba miejsc na LAS jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy niezakwalifikowani do LAS otrzymają zwrot opłaty do 10.06.2017 r.
7.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w LAS przed 30.06.2017 opłaty zostaną zwrócone, pomniejszone o zaliczkę.
8.
Uczestnicy są zobowiązani do zabrania wszelkich nut do utworów nad którymi będą pracować, a także do utworów przygotowanych na koncerty oraz strojów koncertowych.
9.
Niepełnoletni uczestnicy warsztatów znajdują się pod opieką rodziców. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu/fortepianu rodzice lub prawni opiekunowie uczestników ponoszą odpowiedzialność materialną.
10.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże czy zniszczenia. Uczestnik LAS winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
11.
Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika i Rodzica/Opiekuna (zdjęcia, nagrania DVD, foldery) dla potrzeb Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12.
Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację zapisów regulaminu LAS.

Dorota Uścińska – wiolonczela

  • tel: +48 602 722 102
  • dorotabubu@o2.pl 
  • Uczy gry na wiolonczeli Metodą Suzuki w Kobiórze koło Tychów.
Dorota Uścińska – wiolonczela

Naukę gry na wiolonczeli oraz szeroko pojętą edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Będzinie. Kontynuowała naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach. Grała w kilku zespołach m in. w zespole poezji śpiewanej „Przed jutrem”, wraz z którym kilkakrotnie brała udział między innymi w Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie.

Swoją przygodę z metodą Suzuki zawdzięcza córkom: Dominice i Agnieszce, które od 2002 roku uczyły się gry na skrzypcach w Szkole Suzuki w Tychach. Przez wiele lat towarzyszyła im w zgłębianiu tajników gry na skrzypcach Metodą Suzuki jako rodzic, co daje jej teraz lepsze niż u wielu nauczycieli zrozumienie nie tylko skomplikowanych procesów pedagogicznych, muzycznych, ale też tych rodzinnych, rodzicielskich.

W roku 2009 zakwalifikowała się do pierwszej w Polsce grupy nauczycieli – uczestników szkolenia pedagogicznego zorganizowanego przez Centrum Edukacji Suzuki (CES). W latach 2010 – 2014 roku intensywnie studiowała zagadnienia pedagogiczne oraz instrumentalne pod okiem znanej i cenionej trenerki European Suzuki Association Anji Maji (Finlandia). 

W lipcu 2014 roku zdała kolejny egzamin III stopnia przed międzynarodową komisją ESA. Przez półtora roku pracowała z grupą młodych wiolonczelistów w szkole Katarzyny Lisek w Zabrzu. W latach 2010 – 2014 uczyła młodych adeptów gry na wiolonczeli w  Szkole Suzuki Elżbiety Węgrzyn w Tychach. 

 

Grupę uczniów prowadzi na koncercie Dorota Uścińska.

Opłaty

Pierwsza lekcja próbna – bezpłatna

Opłata roczna za naukę wynosi 1800 zł   płatna w równych ratach każdego miesiąca po 180 zł od września do czerwca.

Cena zawiera :

  • Lekcja indywidualna 30 min – raz w tygodniu
  • Lekcja grupowa 45 min – raz na dwa tygodnie.

Ceny są orientacyjne, szczegóły reguluje umowa, którą rodzic podpisuje po zapoznaniu się z warunkami nauki w indywidualnej rozmowie.

Zniżki

Za naukę drugiego dziecka w rodzinie u tego samego nauczyciela udzielany jest rabatSzczegóły do ustalenia indywidualnie.

Wypożyczenie wiolonczeli

Istnieje możliwość wypożyczenia wiolonczeli. Szczegóły do ustalenia w rozmowie indywidualnej.

Formularz – skrzypce przedkurkowe

Formularz zgłoszeniowy - skrzypce
* Gwiazdka oznacza, że pole musi być wypełnione
RODZICPIERWSZY UCZESTNIKDRUGI UCZESTNIKPODSUMOWANIE

Proszę o wpłacenie wyliczonej na podstawie formularza kwoty na konto podane poniżej.
DANE DO PRZELEWU:
-----------------------------------------------------------------------------------------
imię i nazwisko ucznia (z dopiskiem) 2016 Warsztaty Akademii Suzuki
Edu – Art Michał Gawroński
Dąbrowskiego 25/19
43-100 Tychy
mBank 34 1140 2004 0000 3802 7145 5023
-----------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie udziału w warsztatach będzie przesłane po zaksięgowaniu wpłaty.
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które uczą się gry na instrumencie metodą Suzuki. Zgłoszenie uczestnika można uważać za kompletne po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty. W przypadku nieobecności uczestnika opłaty za udział w warsztatach nie będą zwracane. W przypadku odwołania imprezy opłaty będą zwrócone w całości. 
Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie warsztatów oraz szkody lub utratę mienia osobistego. Dzieci znajdują się pod opieką opiekunów/rodziców. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia rodzice lub prawni opiekunowie uczestników ponoszą odpowiedzialność materialną. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna (zdjęcia, nagrania DVD, foldery, publikacje internetowe) dla potrzeb Edu-Art zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Formularz – wiolonczela

Formularz – wiolonczela

Formularz zgłoszeniowy - wiolonczela
* Gwiazdka oznacza, że pole musi być wypełnione
RODZICPIERWSZY UCZESTNIK


Określenie poziomu zaawansowania oznacza, że uczestnik potrafi zagrać wszystkie wcześniejsze utwory ze szkoły Suzuki na wiolonczelę prawidłowymi smyczkami oraz z dobrą intonacją.Lekcje indywidualne dla zainteresowanych uczniów poprowadzi w Kobiórze Anja Maja.DRUGI UCZESTNIK
Proszę o wpłacenie wyliczonej na podstawie formularza kwoty na konto podane poniżej.
DANE DO PRZELEWU:
-----------------------------------------------------------------------------------------
imię i nazwisko ucznia (z dopiskiem) 2017 Warsztaty Akademii Suzuki
Edu – Art Michał Gawroński
Dąbrowskiego 25/19
43-100 Tychy
mBank 34 1140 2004 0000 3802 7145 5023
-----------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie udziału w warsztatach będzie przesłane po zaksięgowaniu wpłaty.


PODSUMOWANIE
Zgłoszenie uczestnika można uważać za kompletne po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty. W przypadku nieobecności uczestnika opłaty za udział w warsztatach nie będą zwracane. W przypadku odwołania imprezy opłaty będą zwrócone w całości. 
Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie warsztatów oraz szkody lub utratę mienia osobistego. Dzieci znajdują się pod opieką opiekunów/rodziców. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia rodzice lub prawni opiekunowie uczestników ponoszą odpowiedzialność materialną. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna (zdjęcia, nagrania DVD, foldery, publikacje internetowe) dla potrzeb Edu-Art zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.