Boogie Woogie

Główna / Strona

Spis nagrań |A list of recordings

Poniżej znajduje się zbiór nagrań wideo wybranych utworów ze szkoły Suzuki na skrzypce.

Oprócz repertuaru suzukowego jest też coraz więcej innych mniej lub bardziej popularnych utworów w łatwej aranżacji na skrzypce.  Do klipów filmowych dołączone są zwykle nuty. Przy wielu utworach można znaleźć nagrania akompaniamentów w postaci plików mp3.