kolęda

Główna / Posts tagged "kolęda"

A wczora z wieczora – kolęda na skrzypce

 

a-wczora-z-wieczora Akompaniament kolędy karaoke w tonacji A-dur. Z kolędą poradzą sobie uczniowie Suzuki grający Go Tell Aunt Rhody z pierwszego zeszytu szkoły Suzuki na skrzypce. (I/4)

a-wczora-z-wieczora-D-dur Akompaniament kolędy karaoke w tonacji D-dur.Dla uczniów Suzuki grających Allegretto z pierwszego zeszytu szkoły Suzuki na skrzypce. (I/10) Kolędę można rownież grać na wiolonczeli.

A wczora z wieczora nuty kolędy na skrzypce
A wczora z wieczora - nuty kolędy na skrzypce

 

Spis nagrań |A list of recordings

Poniżej znajduje się zbiór nagrań wideo wybranych utworów ze szkoły Suzuki na skrzypce.

Oprócz repertuaru suzukowego jest też coraz więcej innych mniej lub bardziej popularnych utworów w łatwej aranżacji na skrzypce.  Do klipów filmowych dołączone są zwykle nuty. Przy wielu utworach można znaleźć nagrania akompaniamentów w postaci plików mp3.

 

Gdy się Chrystus rodzi – kolęda na skrzypce

 

gdy-sie-chrystus-rodzi-A-dur Akompaniament kolędy karaoke w tonacji A-dur. Z kolędą poradzą sobie uczniowie Suzuki grający Long Long Ago z pierwszego zeszytu szkoły Suzuki na skrzypce. (I/7)

gdy-sie-chrystus-rodzi-D-dur Akompaniament kolędy karaoke w tonacji D-dur. Poziom zaawansowania uczniów Suzuki: pierwszy zeszyt szkoły skrzypcowej Suzuki – Allegretto. (I/10)

Gdy się Chrystus rodzi - nuty kolędy na skrzypce
Gdy się Chrystus rodzi - nuty kolędy na skrzypce